Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HÖRSNE KYRKOGÅRDEN 1:1 HÖRSNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/177

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖRSNE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÖRSNE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Kyrkogården i Hörsne har utvidgats flera gånger, dess ursprungliga sträckning är bevarad i öster och väster. Norr om kyrkan finns en stenbyggnad i två våningar, ett sockenmagasin, troligen från 1800-talets början. Vid en grävning 1924 påträffades grunden till vad som troligtvis varit ett medeltida murat torn (kastal). Den medeltida stenkyrkan består av ett tvåskeppigt, rektangulärt långhus med smalare rakslutet kor, torn i väster samt sakristia i norr. Tornet, uppfört under 1200-talets förra hälft, är bevarat från en tidigare romansk kyrka med absidkor. Vid 1200-talets slut uppfördes nuvarande kor och sakristia. Långhuset tillkom un...

Läs mer i eget fönster

Hörsne kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Den byggdes som församlingskyrka för Hörsne församling, och används fortfarande för detta ändamål.
Kyrkans äldsta del är tornet som uppfördes under 1200-talets första hälft. Ett till detta torn hörande ro¬manskt långhus och absidkor revs under första hälften av 1300-talet för att ge plats åt det nuvarande koret och långhuset. Samtidigt uppfördes sakristian.

Kyrkan har undergått ett fåtal utvändiga föränd¬ringar sedan byggnadstiden. Den mest iögonfallande är måhända att kyrkklockan på 1700-talet flyttades upp i torn-huven som därmed försågs med ljudöppningar i panelen.

År 1096 - 1096 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1239 - 1239 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Taxuslistan.
År 1334 - 1334 Kulturhistorisk inventering
Gravsten över Bömund på kyrkogården.
År 1494 - 1494 Kulturhistorisk inventering
Gravsten över kyrkoherden Botulf. Ligger som trampsten utanför tornets N portal.
År 1713 - 1713 Ändring
Kyrkluckan byggdes om. Sparrarna över ”gatugrinden” förnyades och bräder lades på.
År 1838 - 1838 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren uppsattes.
År 1841 - 1841 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Betalt för uppläggning av S kyrkogårdsmuren.
År 1880 - 1889 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården åt S.
År 1937 - 1937 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdsutvidgning efter förslag av E. Nilsson.
År 1937 - 1938 Ändring
Sockenmagasinet renoverades och i detsamma inreddes pannrum för kyrkan samt toalett.
År 1939 - 1939 Ändring
Uppställning av gravhällar mot sockenmagasinet.
År 2000 - 2000 Ändring
Konservering av 4 st gravhällar på kyrkogården.