Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HEJDEBY KYRKOGÅRDEN 1:1 HEJDEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960818/162

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEJDEBY KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HEJDEBY KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Hejdeby kyrka är byggd av kalksten under medeltiden, och består av kor med absid, långhus samt västtorn. Tre byggnadsetapper kan skönjas med början i öster; det romanska absidkoret är från 1200-talets början, långhuset uppfördes något senare, och det gotiska tornet tillfogades omkring 1200-talets mitt. Kyrkans höga, slutna murar uppbryts av två smala, högt sittande rundbågsfönster på långhusets sydsida samt av absidens tre rundbågiga fönsteröppningar. Tre rundbågsportaler finns: korportalen, långhusets sydportal och tornets nordportal (tidigare placerad på långhusets nordsida). Tornets bredare nederdel tyder på planerade, men ej utf...

Läs mer i eget fönster

Hejdeby kyrka är i sin helhet byggd under en period av ca femtio år under medel-tiden. Kyrkans äldsta delar är koret och absiden, vilka anses vara uppförda i början av 1200-talet. Långhuset kom till ett kvarts sekel senare, och den yngsta byggnadsdelen  tornet  tillfogades vid mitten av århundradet.
Kyrkan har undergått få utvändiga förändringar se¬dan byggnadstiden. 1839 ersattes kyrkans ursprungliga, pyramidformade tornhuv av en lanternin, vilken redan 1883 byttes mot en åttkantig huv av traditionell gotländsk modell. Koret hade sannolikt ursprungligen ett faltak, vilket på 1700-talet byttes mot tegel. Likaså har långhuset unde...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1229 Nyanläggning
Koret med absiden byggdes. Krucifixet i triumfbågen.
År 1225 - 1225 Nyanläggning
omkring 1225. Långhuset byggdes.
År 1281 - 1281 Nyanläggning
Byggnadsår enl. Strelow, vilket enligt SvK kan avse tornet.
År 2004 - 2004 Ändring
Beslut om konserveringsarbeten på gravvårdarna:  Medeltida häll i korportalen.  Kyrkovärden Lars Nordström.  Kyrkovärden H. Hansson.  Oidentifierad häll.  K. Hellgren.