Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HAVDHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 HAVDHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND970720/192

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAVDHEMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HAVDHEM KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

På kyrkogården i Havdhem har påträffats gravar från 1000-talet. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med smalare absidkor, sakristia på korets nordsida samt västtorn. Ingångar finns på tornets västsida samt på korets respektive långhusets sydsidor. Byggnadsmaterialet är huggen sandsten. Det äldsta murverket återfinns i koret från 1100-talets förra hälft eller mitt. Absiden är sekundär och har troligen tillfogats omkring 1200, samtidigt med långhuset. Långhuset har förlängts något i väster; sannolikt i samband med att ett tidigare mindre västtorn vid mitten av 1200-talet ersattes av det befintliga, som är placerat längre västeru...

Läs mer i eget fönster

Havdhem kyrka är med undantag för sakristian uppförd under medel¬tiden. Kyrkans äldsta del är koret från slutet av 1100-talet. Korportalens tympanonrelief med avbildning av Kristus och fyra apostlar är en av öns bäst bevarade, romanska sandstensreliefer. Långhuset byggdes omkring år 1200 och samtidigt fogades en absid till koret i öster. Senare under samma århundrade fick kyrkan även ett torn, vilket dock av allt att döma revs redan vid mitten av århundradet för att ge plats åt ett nytt tornbygge, förlagt något längre åt väster från kyrkan. Det nya tornet, vars nedre delar fortfarande står kvar, försågs med höga gavelrösten samt gal...

Läs mer i eget fönster
År 1040 - 1040 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1947 - 1947 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården mot norr (GF).
År 1963 - 1963 Nybyggnad
Bårhus på kyrkogården. Ritning av länsarkitekt Olle Karth, Visby (GF).

Olle Karth (Arkitekt)

År 2003 - 2003 Ändring - Inhägnad, mur
Beslut om bidrag till restaurering av kyrkogårdsmur.
År 2005 - 2005 Utvidgning - Begravningsplats
Beslut om utbyggnad och ändring av kyrkogården (GF).