Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HALL HALLSHUK 1:10 HALLSHUKS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

490-14.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HALLSHUKS KAPELL (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

HALL HALLSHUK 1:10

Historik

Hallshuks kapell, beläget vid kusten, är en anspråkslös byggnad med rektangulär planform (9x11 m). De låga putsade stenmurarna härstammar troligen från 1600-talet. Kapellet stod som ruin från slutet av 1800-talet till 1933, då murarna reparerades och byggnaden fick sitt höga spånklädda valmtak. Ingång sker från väster. Interiören präglas av det valmade tredingstaket med sin omålade träpanel. Väggarna är vitputsade. Predikstolen har, enligt inskrifter, tillverkats för Fårö kyrka 1601. Altarets gotiska retabel flyttades till Hallshuk från Fleringe kyrka, men hörde ursprungligen till Elinghem

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikv...

Läs mer i eget fönster

Hallshuks kapell byggdes sannolikt på 1600-talet. Det nämndes första gången 1690 i Gotlands läns landsböcker i samband med uppbörd av garnströmming. Det har sannolikt använts för gudstjänster under fiskeperioder, framförallt under de delar av året som strömmingen gick till.

Kapellet övergavs 1890 då ägarförhållandena inte kunde redas ut, det bestämdes att trävirket fick disponeras av Hall församling, murarna skulle kvarstå som ruin, inventarierna överfördes till Hall kyrka eller Gotlands fornsal. I början av 1900-talet stod det utan tak och inredning.

1933-34 påbörjades en upprustning av kapellet med hjälp av insamlade medel o...

Läs mer i eget fönster
År 1600 - 1699 Nyanläggning
Trolig byggnadstid för kapellet.
År 1959 - 1959 Nybyggnad
Klockstapeln byggdes av fiskaren och båtbyggaren Gösta Norman, Hallshuk. Klockan, gjuten 1833 av S. Ch. Grönwall, Stockholm, är troligen en gammal skepps- eller gårdsklocka, och den har tidigare hängt i Hangvar kyrka.

Gösta Norman (Övrig)

Samuel Christopher Grönwall (Klockgjutare)

År 1996 - 1996 Ändring
omkring 1996. Klockstapeln restaurerades.
År 2005 - 2005 Nyanläggning - Inhägnad, staket
omkring 2005. Byggdes ett staket kring kyrkogården.