Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, GANTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 GANTHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

479-11.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GANTHEMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GANTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Ganthems kyrka är murad av natursten och består av långhus med lägre, smalare absidkor, västtorn samt sakristia i norr. Kyrkan härstammar till största delen från romansk tid. De äldsta murarna återfinns i absidkoret, som härstammar från 1100-talets senare hälft. Under 1200-talets förra hälft tillkom det tvåskeppiga långhuset och tornet; långhusets östgavel byggdes väster om korets västvägg, på så vis tillkom den dubbla triumfbågen. Sakristian tillfogades 1930. Exteriören präglas av det höga tornet med kolonnettförsedda ljudgluggar i två våningar samt åttkantig spira. Kyrkan har rundbågiga fönsteröppningar på södra sidan, varav det v...

Läs mer i eget fönster

Ganthem kyrka är – med undantag av sakristian – i sin helhet uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta delar är koret och absiden, vilka kom till vid en byggnadsetapp i slutet av 1100-talet. Långhuset byggdes i början av det följande århundradet. Samtidigt påbörjades det i jämförelse med andra kyrkor av motsvarande storlek ovanligt höga tornet. Tornbygget anses ha fullbordats först omkring mitten av 1200-talet.

Av utvändiga förändringar sedan byggnadstiden kan nämnas att ett nytt fönster togs upp i absiden i början av 1800-talet (tillmurat 1966-67), att ett rosettfönster togs upp ovanför västportalen 1882 (tillmurat 1966-67) och a...

Läs mer i eget fönster
År 1170 - 1199 Nyanläggning
Nuvarande koret och absiden byggdes (GK; SvK anger 1180).
År 1200 - 1229 Nyanläggning
Nuvarande långhuset byggdes. Tornet påbörjades (GK; SvK anger 1210).
År 1210 - 1210 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow (SvK).
År 1876 - 1876 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmur, stiglucka revs (SvK).
År 1878 - 1878 Plantering
Trädplantering på kyrkogården (SvK).
År 2002 - 2002 Nyanläggning - Minneslund
Beslut om nytt Mariaaltare och minneslund (GF).