Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, GAMMELGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 GAMMELGARNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

477-134.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMMELGARNS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GAMMELGARN KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Gammelgarns kyrkas kyrkogård omgärdas av en kallmur av kalksten; en bred gotisk stiglucka markerar ingången i väster. I kyrkogårdens sydvästra hörn står ett fristående murat torn (kastal); den uppfördes vid 1100-talets slut och hör till öns bäst bevarade. Den medeltida kyrkan är uppförd av tuktad kalksten och består av ett rektangulärt långhus, smalare rakslutet kor, nordlig sakristia samt en något smalare förhall i väster, "tornet". Kor, långhus och sakristia uppfördes under 1300-talets förra hälft. "Tornet" utgör en rest från en äldre, romansk kyrka, medan dess kraftiga, spånklädda takryttare tillkom 1755 (vid samma tillfälle höjd...

Läs mer i eget fönster

Gammelgarn kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Koret med sakristian samt långhuset byggdes under 1300-talets första hälft, medan det nuvarande ”tornet” egentligen är en rest av en äldre, romansk kyrka. Den kvarvarande delen utgjorde ursprungligen långhuset i en tidig 1200-talskyrka, från vilken även en portal bevarats, återanvänd som korportal i dagens kyrka. Redan på 1100-talet fanns dock det ännu kvarstående försvarstornet, kastalen, på platsen.
Under medeltiden skadades kyrkan av en brand, varvid bl.a. kolonnen i långhuset kringmurades. På 1700-talet sänktes taken över kor och långhus och belades med tegel, och takry...

Läs mer i eget fönster
År 1052 - 1052 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1100 - 1250 Nyanläggning
Romansk tid. En romansk kyrka uppfördes, av vilken långhuset ingår i det nuvarande ”tornet”. Vidare är nuvarande korportalen återanvänd från denna kyrka (SvK anger tillkomsttiden till ”1200-talets andra fjärdedel”).
År 1170 - 1199 Nyanläggning
Kastalen uppfördes.
År 1802 - 1802 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Stenmur runt kyrkogården.
År 1928 - 1928 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades.