Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FIDE KYRKOGÅRDEN 1:1 FIDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

470-8.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FIDE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FIDE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Fide kyrka är belägen på det smala näset mellan Sudret och det övriga Gotland. Från tornet ser man havet både i öster och väster. Kyrkogården har kvar mycket av sin medeltida karaktär, tre små trappgavelsformade stigluckor är bevarade i norr och söder. Kyrkan är uppförd av sandsten som många av kyrkorna på södra Gotland, och har en rätt kärv karaktär. Den består av ett rakslutet kor, ett bredare och högre långhus och ett mycket kraftigt torn, avsevärt bredare än långhuset, i väster. Ingångar finns i långhuset och koret i söder och i tornet i norr. Koret och långhuset uppfördes sannolikt i ett sammanhang under 1200-talets förra hälft...

Läs mer i eget fönster

Fide kyrka är i sin helhet uppförd på 1200-talet: koret och långhuset uppfördes i en första etapp under den förra hälften av århundradet, tornet i en andra etapp i slutet av detsamma.

Av förändringar sedan medeltiden är den mest anmärkningsvärda att tornets gavelrösten och tornhuven revs 1826 och i stället uppfördes den tornhuv (lanternin) som kröner tornet idag. Mer omfattande reparationsarbeten har även utförts 1745 och 1845.

1950-52 restaurerades kyrkan ingående efter förslag av arkitekt Erik Fant, Stockholm, då bland annat taken lades om, fasaderna fogströks och ljudgluggarna och fönstren reparerades Invändigt togs muralmå...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1229 Nyanläggning
Långhusets och koret byggdes. Muralmålning kring triumfbågen. Triumfkrucifixet.
År 1958 - 1958 Ändring
De tre stigluckorna i kyrkogårdsmuren reparerades.
År 2004 - 2005 Ändring
Sockenstugan och kyrkstallet restaurerades efter handlingar upprättade av antikvarie Stefan Haase, Länsmuseet.

Stefan Haase (Antikvarie)