Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FARDHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 FARDHEM KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

469-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FARDHEM KYRKA (akt.), FARDHEMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FARDHEM KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Fardhems kyrka är synlig söderifrån över slätten. Enligt Gutasagan skall här ha uppförts en av Gotlands äldsta kyrkor. Den nuvarande murade kyrkan är en välbevarad romansk anläggning och består av absidkor med sakristia i norr, bredare och högre långhus och ett torn med hög spira i väster. Ingångar finns i långhuset och koret i söder och på tornets västfasad. Kyrkan är uppförd av kalksten som i långhuset och absidkoret har huggits till fina kvaderstenar. Absidkoret uppfördes vid 1100-talets slut, långhuset omkring år 1200 och tornet under 1200-talets andra fjärdedel. Sakristian uppfördes 1871-72, varvid en äldre sakristia på samma p...

Läs mer i eget fönster

Fardhem kyrka är – med undantag för sakristian – i sin helhet uppförd under medel-tiden. Kyrkans äldsta delar är koret och absiden, vilka byggdes vid slutet av 1100-talet. Korportalens omfattning och smygar har märkliga och svårtydda figurframställningar. Långhuset kom till vid en byggnadsetapp i början av 1200-talet, tornet några decennier senare. Sakristian uppfördes 1871-72 efter ritningar av den på Gotland födde konstnären och arkitekten Axel Herman Hägg. Den avlöste en äldre och betydligt större sakristia från omkring 1740.

Kyrkan har förutom nybyggnaden av sakristian undergått få utvändiga förändringar se¬dan byggnadstiden....

Läs mer i eget fönster
År 1170 - 1199 Nyanläggning
Koret och absiden byggdes. Sandstensdopfunt av anonymmästaren ”Semi-Byzantios”, varav endast foten bevarats (IH anger ”omkr. 1180”; GA uppger att cuppan finns i Linde kyrka).
År 1200 - 1200 Nybyggnad
omkring 1200 Långhuset byggdes.