Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ATLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 ATLINGBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

452-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ATLINGBO KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ATLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Under Atlingbo kyrkas golv har grunderna till en kyrka från 1100-talets mitt, en av de äldsta stenkyrkorna på Gotland, grävts fram. Till denna uppfördes vid 1200-talets början kyrkans nuvarande kvadratiska kor med en absid, som är mycket märklig genom att ha en spetsbågig istället för halvrund grundplan. Vid 1200-talets slut uppfördes det nuvarande långhuset och ringkammaren, som utgör bottenvåningen till ett aldrig fullbordat torn. Dettas murar har sedan fått bära den med ljudgluggar som rymmer klockvåningen och som i exteriören framstår som en takryttare som rider på långhustaket. Sakristian med sammanhängande magasin (?) under sa...

Läs mer i eget fönster

Atlingbo kyrka är - med undantag av sakristian - i sin helhet uppförd under medel-tiden. Kyrkans äldsta delar är koret och absiden, vilka kom till vid en byggnads¬etapp i början av 1200-talet som ersättning för en äldre, romansk stenkyrkas korparti. Grundresterna av denna äldre kyrkobyggnad – från 1150-talet – påträffades under golvet i kyrkan vid en restaurering 1956-57. En uppgift i Gutasagan om att Atlingbo skall ha varit den äldsta kyrkan i medeltredingen gör antagligt att även denna nu försvunna kyrka haft en företrädare, i så fall en träkyrka från 1000-talet.

År 1000 - 1099 Nyanläggning
En nu helt försvunnen träkyrka byggdes sannolikt på platsen.
År 1049 - 1049 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1754 - 1754 Kulturhistorisk inventering
Omgavs kyrkogården av plank.
År 1849 - 1849 Kulturhistorisk inventering
Omgavs kyrkogården av en mur.
År 2004 - 2004 Nyanläggning - Minneslund
Minneslunden anlades.