Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, TILLINGE 3:1 TILLINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0112307

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TILLINGE KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TILLINGE 3:1

Historik

Tillinge kyrka består av långhus med rakslutet korparti, torn och vapenhus i väster samt sakristia i norr. Nordost om kyrkan ligger ett bårhus, uppfört omkring 1950 efter ritningar av arkitekten Viking Göransson.

De putsade murarna består huvudsakligen av natursten. Vapenhuset samt bl.a. gavelrösten och tornkrön är dock murade i tegel. Långhus och sakristia täcks av sadeltak, vapenhusets tak är valmat med två takfall. Tornet kröns av en karnissvängd huv med lanternin. Kyrkan har två ingångar i väster, belägna i tornet och vapenhuset.

Av den äldsta romanska kyrkan från omkring 1200 återstår tornet samt delar av långhusets norra o...

Läs mer i eget fönster

Tillinge kyrka består av långhus med rakslutet kor, torn och vapenhus i väster samt sakristia i norr. Kyrkan har en lång och komplicerad byggnadshistoria. Dess nutida form är resultatet av ett flertal stora om- och tillbyggnader. Kyrkan var ursprungligen en romansk kyrka från omkring 1200. Delar av de äldsta murarna finns kvar mot norr och väster liksom tornet i väster. Omkring 1300 förlängdes kyrkan mot öster och förvandlades till en gotisk salkyrka. Samtidigt byggdes sakristian på norra sidan. Omkring 1614 breddades hela kyrkan då den byggdes ut mot söder så att den erhöll sin nuvarande bredd. 1745 byggdes tornet till på höjden oc...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1200 Nyanläggning
Ca 1200 Tillinge kyrka uppförs som romansk kyrka med västtorn och smalare kor.
År 1699 - 1699 Nybyggnad
Klockstapeln byggdes år 1699
År 1744 - 1744 Rivning
Klockstapeln revs och klockorna flyttades upp i tornet.
År 1950 - 1950 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdsutvidning mot öster. Ett nytt bårhus uppfördes norr om den nya kyrkogården, arkitekt Viking Göransson.

Viking Göransson (Arkitekt)

År 1998 - 1998 Teknisk installation
Nedläggning av kopparlina för åskskydd på kyrkogården. Läggs som ringledning runt kyrkan