Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, LILLKYRKA 3:1 LILLKYRKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Lillkyrka kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LILLKYRKA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

LILLKYRKA 3:1

Historik

Lillkyrka kyrka ligger invid en forntida vattenväg. Bron nedanför kyrkan leder över avloppsdiket från de tidigare vattensjuka områdena.

Det är en liten, medeltida gråstenskyrka med rektangulärt långhus, sakristia och ett gravkor utbyggda på den norra sidan samt vapenhus i söder.

Långhus och sakristia har förmodligen uppförts under 1300-talet. Valven slogs senare under medeltiden, 1400-talet. Vapenhuset tillfogades först 1730, men den ålderdomliga porten kan härstamma från ett tidigare medeltida vapenhus. Gravkoret hör till Eka, Gustav Vasas mödernegård, uppförandetiden är inte känd.

1752 ommurades östra gaveln och fasaderna ra...

Läs mer i eget fönster

Lillkyrka kyrka är en liten, medeltida salkyrka. Den har vapenhus i söder och sakristia i norr. På kyrkans norra sida mittemot vapenhuset ligger ett gravkor för Eka säteri. Långhus och sakristia har bevarat ursprunglig form sedan kyrkan byggdes. Vapenhuset är tillbyggt först år 1730. Gravkorets ålder framgår ej i litteraturen. Kyrkans murar är uppförda i gråsten.

Åmark daterar kyrkan till äldre medeltid. Bonnier menar att kyrkan kan vara byggd under senmedeltiden. Det som talar för detta är att sakristian har ett ursprungligt valv av senmedeltida typ. Kyrkan har undgått senare större förändringar. En ombyggnad skedde 1752 då den...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Lillkyrka kyrka uppförs i ett skede med långhus och sakristia. Det har ej gått att med säkerhet datera kyrkans ålder.
År 2003 - 2003 Ändring - Begravningsplats
Länsstyrelsen lämnade tillstånd till anläggande av minneslund efter ritning upprättad av Berndt Johansson.