Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, KUNGSHUSBY 12:1 KUNGS-HUSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kungs-Husby kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUNGS-HUSBY KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KUNGSHUSBY 12:1

Historik

Äldre medeltida inventarier, bl.a. rester av en 1100-talsfunt, tyder på att Kungs - Husby kyrka haft en tidig föregångare.

Nuvarande salkyrka är uppförd av gråsten. Långhuset är indelat i fyra travéer, koret utgör den östligaste, samt har vidbyggd sakristia i norr och vapenhus i söder. Det östra gavelröstet pryds av elegant snidade vindskivor som delvis kan vara från 1300-talet.

Långhusets tre östra travéer och sakristian uppfördes under 1300-talets förra hälft. Korfönstrets omfattning och sydväggens spetsbågsfönster, nu markerat som en nisch i exteriören, är ursprungliga. Under andra hälften av 1400-talet tillfogades vapenhuset...

Läs mer i eget fönster

Kungs-Husby kyrka är en rektangulär salkyrka med sakristia i norr och vapenhus i söder. Den byggdes under första hälften av 1300-talet som en salkyrka med sakristia i norr och var från början försedd med ett högt trävalv. Kyrkans östra del har bevarat sina gotiska takstolar på vilka spår av trävalvet kan ses. På 1400-talet försågs kyrkan med tegelvalv och interiören dekorerades i sin helhet med kalkmålningar. Samtidigt byggdes vapenhuset i söder. På 1750-talet förlängdes långhuset med en travé åt väster. Tillbyggnaden försågs med ett kryssribbvalv lika de medeltida valven. På 1700-talet förstorades även fönstren och mot norr togs ny...

Läs mer i eget fönster
År 1300 - 1349 Nyanläggning
Kungs-Husby kyrka byggs som en rektangulär gråstenskyrka med sakristia i norr och invändigt trävalv.
År 1647 - 1647 Ändring
Uppgift om att sakristian täcks med takspån. Bogårdsmuren renoveras. En klockstapel byggs.
År 1676 - 1676 Ändring
Ett våldsamt oväder leder till svåra skador på kyrkan. Omfattningen framgår ej i detalj av källorna.
År 1774 - 1774 Rivning
En ny klockstapel byggs och ersätter den gamla som rivs.
År 1975 - 1975 Ändring
En ny infart till kyrkogården tas upp i norra muren intill klockstapeln.