Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, HOLM 1:1 HOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Holms kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOLMS KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HOLM 1:1

Historik

Holms kyrka är belägen mellan Lårstaviken och Gorran vid Mälaren.

Holms socken, som kan sägas vara landets minsta, var tidigare en ö. Kyrkan hör nära samman med Sjöö säteri och slott, vars ägare var patronus. Murrester av en medeltida kyrka ingår i den nuvarande. Inga inventarier från denna kyrka finns bevarade.

Kyrkan, uppförd i italiensk stil, har rektangulär plan och valmat sadeltak. Den anses vara ett verk av Mathias Spihler, som fanns på plats för att leda arbetena med slottets uppförande.

Av 1600-talskyrkan återstår i princip endast murarna, då kyrkan brunnit två gånger 1723 och 1822. Sitt nuvarande exteriöra utseende fic...

Läs mer i eget fönster

En medeltida kyrka fanns i Holm på samma plats som den nuvarande kyrkan. Kyrkogården är mycket liten. Rakt väster om kyrkan nära kyrkogårdsmuren står klockstapeln som uppfördes 1761. Muren som omger hela kyrkogården är en vanlig kallmurad gråstensmur.

År 1678 - 1678 Nybyggnad
Holms kyrka uppförs. Delar av den medeltida kyrkans murar har använts i den nya kyrkan. En stor del av murarna mot söder och öster består av medeltida murverk.
År 1761 - 1761 Nybyggnad
Kyrkklockorna flyttas till den nybyggda klockstapeln belägen väster om kyrkogården.
År 1925 - 1950 Tagen ur bruk
Holms kyrka lämnades som ödekyrka. 1937 har dock klockstapeln renoverats och försetts med ny kopparkula, enligt Kihlströms kyrkobeskrivning.
År 1950 - 1950 Återinvigning
Riksantikvarieämbetet yttrar sig över församlingens begäran att få riva kyrkan. Raä avstyrker rivning pga kyrkans mycket betydande kulturhistoriska och arkitektoniska värde, och förordar att församlingen fullföljer den renovering som påbörjats i och med omläggningen av taket. Kyrkan återinvigs efter en renovering.
År Okänt - 1280 Nyanläggning
Före 1280 En medeltida kyrka byggs i Holm på samma plats som den nuvarande kyrkan. Medeltidskyrkan hade ett rektangulärt långhus, vapenhus i söder och sakristia mot norr.