Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, HJÄLSTA 10:1 HJÄLSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hjälsta kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HJÄLSTA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HJÄLSTA 10:1

Historik

Hjälsta kyrka är belägen på en enbevuxen höjd ett par kilometer innanför Hjälstavikens nordspets. Rester till en föregångare har hittats 600 m söder om den nuvarande kyrkan.

Det är en långhuskyrka uppförd av gråsten med vidbyggd sakristia i norr och vapenhus i söder. Långhuset byggdes under senare hälften av 1400-talet. Tack vare utdrag ur en medeltida räkenskapsbok har dateringen underlättats. Sakristia och vapenhus uppfördes direkt efter långhusets färdigställande, trots att åtminstone sakristian planerats redan från början. Valvslagning skedde i samband med uppförandet, stjärnvalv med gubbansikten.

Kyrkan har förblivit rela...

Läs mer i eget fönster

Hjälsta kyrka är en senmedeltida välvd salkyrka. Mot söder ligger vapenhuset och mot norr en sakristia. Den har de typiska särdragen för de senmedeltida landskyrkorna i Uppland med blinderade gavlar, strävpelare samt hög och brant takresning.

År 1310 - 1310 Nyanläggning
Hjälsta kyrkas äldsta omnämnande. Det var en föregångare till den nuvarande kyrkan, troligen belägen 600 m längre söderut.
År 1460 - 1489 Nyanläggning
Ca 1465-80 Hjälsta kyrka uppförs som en rektangulär salkyrka med valv samt vapenhus mot söder och sakristia mot norr. Den byggs i gråsten med tegel i fönster, portar och gavelrösten.
År 1740 - 1740 Nybyggnad
Hjälsta kyrkas nya klockstapel står färdig.