Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ånge kn, OVANSJÖ 1:354 ALBY GRAVKAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

KlockstapelnfrN.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALBY KYRKA (akt.), ALBY GRAVKAPELL (akt.)
Västernorrland
Ånge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

OVANSJÖ 1:354

Historik

Kyrkan är byggd i tegel. Den har vitputsade fasader och ett högt valmat spåntak. Fönstren är små, rektangulära och rutindelade. Gaveln på det lilla, utskjutande vapenhuset kröns av en mjuk karnisbåge. Klockstapeln har polygonal form och kröns av korsförsedd,spånklädd spira.

Interiören är ljus; tak och väggar är vitputsade. Golvet är av trä, likaså bänkarna. Altarring och prediksstol är marmorerade. Taket är plant mittpå för att slutta ned mot sidorna.

Altartavlan är målad av Olle Hjortzberg.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.

Alby industrisamhälle återfinns några mil sydväst om Ånge där Alby gravkapell/kyrka ligger på en höjd ovan en sjö med anslutning till Ljungan strax öster om samhället. Kyrkogården anlades före kapellet, under 1910-talet.

Tegelbyggnad, uppförd som gravkapell, med nordvästlig - sydostlig orientering, ritad 1933 av Nils Fürst. Den har avgjort inspirerats av Gunnar Asplunds skogskapell på Skogskyrkogården söder om Stockholm, uppfört 1920.