Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sollefteå kn, MULTRÅ PRÄSTBORD 1:3 MULTRÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MULTRÅ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sollefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MULTRÅ PRÄSTBORD 1:3

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Ingår sedan 1863 delvis som sakristia i den nuvarande kyrkan. En liten stenkyrka från 1400-talet (7,2 x 7,2 m) utvidgades 1768-1775 i söder och väster till en dubbelt så stor kyrka (12,6 x 9 m) med bänkrum för 130 personer. 1769 uppfördes en ny klockstapel av Pål Pehrsson från Stugun på södra sidan om kyrkan. 1863-67 byggdes en ny kyrka i nyklassicistisk stil vari den gamla kyrkans östra del (ca 9 x 9 m) ingår som sakristia.

PLAN OCH MATERIAL - Planen var rektangulär med kor i öster, mycket liten sakristia på nordsidan och vapenhus på sydsidan.
Var uppförd i natursten och vitputsad. Vapenhus...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - MULTRÅ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 472, år 1900: 1263, år 1995: 1310

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken (Styffe).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen omfattar mark på båda sidor om Ångermanälven. Kyrkan ligger i odlingsbygden öster om Sollefteå på en platå ovanför en brant sluttning norr om älven. År 1769 uppfördes en ny klockstapel söder om kyrkan av Pål Pehrsson från Stugun (SvK). Sydväst om kyrkan ligger två skolbyggnader, i norr församlingshemmet och i väster prästgården.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakri...

Läs mer i eget fönster

Multrå kyrka uppfördes 1863-67 av byggmästare Jakob Norin från Norrala (tillsammans med sonen Pehr) efter ritningar av Ludvig Hedin. Den ersatte då den under 1770-talet uppförda föregångaren. Ritningarna visar mer släktskap med exempelvis Ytterlännäs nya kyrka än utförandet sedan blev.

Se även tidigare inventeringar.