Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Timrå kn, TYNDERÖ PRÄSTBOL 1:2 TYNDERÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4087-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TYNDERÖ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Timrå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TYNDERÖ PRÄSTBOL 1:2

Historik

FÖRSAMLING 1995 - TYNDERÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 542, år 1900: 1376, år 1995: 684

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, 1314 som annex till Hässjö, till 1920 pastorat med Ljustorp därefter med Hässjö.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger på en halvö, som går ut i Klingerfjärden nordost om Sundsvall. Kyrkan ligger för sig i den uppsplittrade odlingsbygden i en svag sluttning nära stranden av Ödsviken, som är en del av Sundsvallsfjärden. Norr om kyrkan ligger hembygdsgården i den tidigare prästgården.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING – Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslu...

Läs mer i eget fönster

En ombyggnad av den medeltida kyrkan skedde 1756-66 under Daniel Hagmans ledning. Då fick byggnaden det utseende som exteriören nu i stort sett uppvisar med vidgade fönster i öster och i söder, samt ny upptagen dörr i väster. Kyrkan, som är byggd i gråsten med tegel i fönster- och dörromfattningar, har rektangulär form med en sakristia i nordost, uppförd under 1790-talet av Pehr Hagmansson, rakslutet kor i öster. Den saknar torn. Det vapenhus som tidigare fanns på kyrkans södra sida är rivet, ovisst när.