Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, LIDENS-BYN 1:46 LIDENS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4157-36.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LIDENS GAMLA KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

LIDENS-BYN 1:46

Historik

FÖRSAMLING 1995 - LIDEN

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 789, år 1900: 2671, år 1995: 1024

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Liden var med Holm som annex ett eget pastorat 1314, lades senare under Indal fram till 1889. Därefter pastorat med Holm.

LÄGE OCH OMGIVNING - Den till ytan stora socknen ligger nordligast i landskapet och omfattar Indalsälvens dalgång och stora glest bebyggda skogsområden. Den nya kyrkan (se II: LIDENS KYRKA) ligger i tätorten Liden i utkanten av odlingsbygden högt upp i en brant sluttning ner mot Indalsälven. Prästgård och sockenstuga finns i kyrkans närhet. Längre ned i sluttningen, ca 1,5 km sydväst om ...

Läs mer i eget fönster

Medeltida socken. Liden var med Holm som annex ett eget pastorat 1314, lades senare under Indal fram till 1889. Därefter pastorat med Holm.

Medeltida salskyrka i sten, möjligen föregången av en äldre kyrka. Rektangulär byggnad med sakristia i nordost och vapenhus i sydväst, sannolikt tillkomna något senare, de ligger inte i förband med själva kyrkan.

Kyrkan välvdes troligen i början av 1500-talet.

Efter en period av förfall från 1800-talets mitt genomgick kyrkan 1928 en genomgripande re-novering under ledning av Erik Salvén. Den planerade rekonstruktionen av de raserade valven var emellertid inte ekonomiskt genomförbar, i...

Läs mer i eget fönster