Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sollefteå kn, VÄSTERHÄLLAN 1:4 BOTEÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KyrkanfrSÖ.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOTEÅ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sollefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTERHÄLLAN 1:4

Historik

FÖRSAMLING 1995 - BOTEÅ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 723, år 1900: 1789, år 1995: 637

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Boteå är ej upptaget i taxeringslistan 1314 (DS 1946) men däremot i listan över pallielösen 1316 (DS 2043; namnet har införts i stället för det troligen felaktiga "leenas") och i förteckningen över ärkebiskopens visitationsresor 1319 (DS 2218).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i nedre Ådalens odlingsbygd. Kyrkan ligger centralt i ett odlingslandskap med spridda gårdar på en höjdrygg ovanför en odlad sluttning och med vid utblick över Ångermanälven. Öster om kyrkan står en brädklädd klockstapel, byggd i slutet av 1700-talet ...

Läs mer i eget fönster

Medeltida salkyrka av gråsten, putsad och avfärgad i gult. Den har grundsockelstenar i dagen framspringande i nordväst och sydväst, runt vapenhus/kapell, kordel, svart bemålning. Högt brant sadeltak med tjärad rakspån. Synliga remstycken på muren. I södra korväggen en tjärad trälucka över fönster till vind. Vapenhus/kapelltaket gemensamt och sammanlänkat med södra sidans takfall.

Vid okänd tidpunkt under medeltiden, kanske först under senmedeltiden, flyttades korets norra och södra murar ut så att kyrkan blev salformad. I söder byggdes ett avlångt kapell, sammanbyggt med vapenhuset, möjligen så sent som 1804-08, och i norr en sa...

Läs mer i eget fönster