Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kramfors kn, NORA PRÄSTBORD 1:2 NORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

StigportenfrS.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORA KYRKA (akt.)
Västernorrland
Kramfors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NORA PRÄSTBORD 1:2

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Den äldsta stenkyrkan uppfördes under medeltiden. Den revs 1804. Ny kyrka diskuterades redan 1780. 1802 gjorde byggmästare Simon Geting flera nybyggnadsförslag, som församlingen föredrog framför ÖIÄ:s. Ett kompromissförslag 1804 utfört av Gustav Boman vid ÖIÄ godtogs efter långdragen skriftväxling. Murad port med smidesgaller leder in till kyrkogården.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulär kyrkobyggnad med kor i öster, bakomliggande smalare sakristia samt torn i väster. Huvudingång i väster samt ingångar mitt på långsidorna, den norra numera igensatt. 1804 års ritning följs i allt väsentligt.
Uppf...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - NORA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1542, år 1900: 3369, år 1995: 1275

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omtalad 1314 (DS 1946).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger vid kusten på den östra sidan om Ångermanälvens mynning. Kyrkan ligger för sig i odlingsbygd på en platå ovanför en sluttning mot Norasundet. En murad port med smidesgaller leder in till kyrkogården. Trakten är rik på fornlämningar från järnålder, flera gravar/gravfält finns nordväst om kyrkan vid skolan och prästgården. Området utgör riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En medeltida stenkyrka har funnits på den nuvarande kyrkplatsen. Den up...

Läs mer i eget fönster

Medeltida socken, omtalad 1314 (DS 1946).

Socknen ligger vid kusten på den östra sidan om Ångermanälvens mynning. Kyrkan ligger för sig i odlingsbygd på en platå ovanför en sluttning mot Norasundet. Trakten är rik på fornlämningar från järnålder, flera gravar/gravfält finns nordväst om kyrkan vid skolan och prästgården. Området utgör riksintresse.

Nora kyrka uppfördes 1804-06 av Simon Geting, efter ett kompromissförslag av Gustav Boman vid ÖIÄ.

Se också tidigare inventeringar