Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kramfors kn, INHOLM 4:1 BJÄRTRÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSÖmgravkapellokyrka.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÄRTRÅ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Kramfors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

INHOLM 4:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan byggdes 1844-47 av byggmästare Lars David Geting, som delvis följde ritningar 1833 av Samuel Enander. Kyrkan invigdes den 5 september 1847 av prosten Jonas Nordberg, Nordingrå. Den medeltida stenkyrkan låg på annan plats och revs i samband med nybyggnaden. Den står nu som konserverad ruin med bevarad stiglucka.
PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt långhus, ursprungligen med sakristia bakom östväggen och torn i väster. Sedan 1907 med smalare kor i öster och sakristia på norra sidan av koret. Enanders ritning har på församlingens önskan tornet i öster med sakristia i dess bottenvåning.
Byggd...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - BJÄRTRÅ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 943, år 1900: 4426, år 1995: 1816

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omtalad 1314 (DS 1946).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger på den nordöstra sidan av Ångermanälvens mynningsområde. Ruinen av den medeltida kyrkan ligger i byn Nässom ca en km norr om den befintliga kyrkan, högre upp i odlingsbygden. Inom fastigheten Kungsgården, två km nordväst om den medeltida kyrkplatsen, har bebyggelselämningar grävts ut som förmodas vara en medeltida försvarsanläggning, Bjärtrå skans. Den befintliga kyrkan ligger i utkanten av tätortsbebyggelsen i odlingsmark som sluttar ned mot Stri...

Läs mer i eget fönster

I kyrkans närhet, strax norr om vägen Ö om kyrkan, finns ett modernt församlingshem samt kyrkstallar från 1800-talet. Prästgården ligger ett stycke nordväst om kyrkan, ungefär halvvägs mellan den nya och den gamla kyrkan. Ruinen av den medeltida kyrkan (I) ligger ca en km norr om den nya, högre upp i odlingsbygden. Inom fastigheten Kungsgården, två km nordväst om den äldre kyrkplatsen, har medeltida bebyggelselämningar grävts ut som förmodas vara en medeltida försvarsanläggning, Bjärtrå skans.

Kyrkobyggnaden utgörs av en vitputsad gråstenskyrka, byggd 1844-47 av byggmästare Lars David Geting, delvis efter ritningar av Samuel Enan...

Läs mer i eget fönster