Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, ÖRTOMTA KYRKA 1:1 ÖRTOMTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖRTOMTA KYRKOGÅRD (akt.), ÖRTOMTA KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖRTOMTA KYRKA 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ÖRTOMTA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1113, 1900: 1229, 1995: 606

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger 15 km öster om Linköping på en markant höjd i det fornlämningsrika sprickdalslandskapet med vida utblickar över den agrara bygden. Den ligger strax norr om den gamla landsvägen från Gistad mot Åtvidaberg tillsammans med klockstapel, gravkapell, församlingshem (f d skola och ålderdomshem). Söder om vägen finns en tämligen omfattande villabebyggelse. Socknen är rik på fornlämningar. Prästgård vid Skravestad.

RASERAD KYRKA / RUIN -DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLA...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är hämtade från
Lantmäteriets websida.

Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan. Redan på en
arealavmätningskarta över Örtomta från 1729 finns den rektangulära kyrkogården utritad med
en tydlig avgränsning runt kyrkan. Kyrkan är mer centrerad i kyrkogården än idag. Inga
öppningar i omgärdningen redovisas. Öster om kyrkan redovisas något som kan tydas som en
klockstapel. Sydöst utanför kyrkogården står en bod. Norr om...

Läs mer i eget fönster