Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, KAGA 4:5 KAGA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND880427/001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KAGA KYRKOGÅRD (akt.), KAGA KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KAGA 4:5

Historik

FÖRSAMLING 1995 - KAGA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 574, 1900: 645, 1995: 469

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken..

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger fem kilometer nordväst om Linköping på en svag höjd ute på slätten med vida utblickar. Genom det karakteristiska smala tornet är den välkänd och synlig från alla håll. Prästgården är enda byggnad i anslutning till kyrkan, resten av kyrkbyn är utskiftad. På kyrkogården finns ett gravkapell. På lite avstånd återfinns f.d. skolan samt en hembygdsgård. Miljön är av riksintresse. Från Kaga härrör fragment av en tidig gravvård, nu i Lindköpings stiftsbibliotek, vilket k...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Kaga var sannolikt en central och viktig plats redan under vikingatiden och det var
säkert ingen slump att kyrkan byggdes här. Ett par uppgifter från vikingatid talar för
detta.
I vapenhusets östra vägg finns en runsten
inmurad. Den har inte ingått i något
gravmonument och har sannolikt stått
fritt. Stenen saknar kristet kors och
stungna runor och kan därför vara äldre
än kristnandet. Ornamenten består av...

Läs mer i eget fönster