Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, ASKEBY PRÄSTGÅRD 1:8 ASKEBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

NF2038/91

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ASKEBY KYRKOGÅRD (akt.), ASKEBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ASKEBY PRÄSTGÅRD 1:8

Historik

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är hämtade från
Lantmäteriets webbsida.
Kyrkogården har sedan medeltid vuxit fram runt den medeltida kyrkan.
Redan på en geometrisk avmätningskarta från 1698 finns den rektangulärt oregelbundna
kyrkogården utritad, med en tydlig avgränsning runt kyrkan. Material i kyrkogårdens
omgärdning redovisas ej, inte heller öppningar i densamma. Men den utbredning som
kyrkogården har är tillsynes samma som kyrkogården har idag. Enligt Linköpings stifts
inve...

Läs mer i eget fönster