Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, KINNEVED 6:1 KINNEVEDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kinneveds kyrka exteriör so negnr 01-274-22a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KINNEVEDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KINNEVED 6:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - KINNEVED

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 630, 1900: 926, 1995: 1357

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan och prästgården ligger i skogs- och mossemarker ca en km utanför Kinnarps samhälle. Kinneveds socken ligger söder om Falköping.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus, smalare absidkor, sakristia på korets nordsida samt västtorn. Absidkyrkan från äldre medeltid är till sina östra mursträckningar bevarad intakt. Sakristians datering är okänd, men kan möjligen härröra från medeltiden. Vid en ombyggnad 1820...

Läs mer i eget fönster