Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Halmstad kn, TYLUDDEN 1:1 SANKT OLOFS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

1826-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT OLOFS KAPELL (akt.)
Halland
Halmstad

Religionsutövning - Kapell

Fiske - Bysamfällighet

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kapell

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Fiske - Bysamfällighet

TYLUDDEN 1:1

Historik

På en höjd med en vidsträckt utsikt över havet uppfördes i Tylösand 1949-50 ett träkapell. Detta består av material från den år 1721 uppförda och 1879 rivna träkyrkan i Lidhult i Småland. Materialet, som därefter ingått i ett boningshus, inköptes 1946 av den kapellstiftelse som bildats för uppförandet av ett kapell på orten. En av de drivande bakom projektet var den dåvarande landsantikvarien i Halland, Erik Salvén. Kapellet är en rektangulär byggnad med utskjutande partier på långhusets nord- och sydsidor. Ingång genom vapenhus i väster. Väggar och yttertak är spånklädda och avfärgade i rött respektive svart. På en höjd invid kapel...

Läs mer i eget fönster