Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Halmstad kn, GETINGE 3:81 GETINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2009-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GETINGE KYRKA (akt.)
Halland
Halmstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GETINGE 3:81

Historik

FÖRSAMLING 1995 - GETINGE
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 651, 1900: 1280, 1995: 2192

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i östra utkanten av Getinge tätort, med pastorsexpeditionen belägen strax invid i sydost. Sydväst om Getinge passerar Suseån. Kyrkan ansluter till vägen som varit kustens huvudväg under lång tid. Strax norr om kyrkan finns lämningar efter hålvägar. Kyrkan ligger på gränsen mellan kustens slättbygd och skogsmarken i öster. Socknen består av ungefär lika delar öppen odlingsmark som skogsmark. En runsten från medeltiden, tidigare inmurad i kyrkan, står sedan 1937...

Läs mer i eget fönster