Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tanum kn, ARENDAL 1:45 SANNÄS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANNÄS KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Tanum

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Religionsutövning - Kapell

ARENDAL 1:45

Historik

Byggnaden uppfördes 1860 som boningshus.
Runt sekelskiftet verkade här en skomakerirörelse.
Skomakaren hette Gustav Olsson och
han bodde och arbetade i huset. Han besöktes
ofta av styrman Carl Johansson. Denne erbjöds
köpa egendomen, vilket han också gjorde.
Carl Johansson som var predikant och kantor
och kyrkosångare, överlät huset på 1920-talet
till Missionsförbundet som byggde om det till
gudstjänstlokal. Verksamheten upphörde så
småningom. Carl Johansson beslöt 1959 att köpa
tillbaka huset och skänka det till Sannäs kapellförening

År 1860 - 1862 Nybyggnad