Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bollnäs kn, VALLSTA 1:2 GÄSTGIVARS Ny sökning Tillbaka till sökning

gastgivars ext JD.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÄSTGIVARS (akt.)
Gävleborg
Bollnäs

Jordbruk - Bondgård

Utbildning och vetenskap - Museum

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

VALLSTA 1:2

Historik

Vallsta by har förhistoriskt ursprung. I bykärnan finns idag fem gårdar. Gästgivars är den nordligaste av dem. Gården har varit gästgiveri från 1600-talet och fram till 1700-talets slut. Den äldsta historien om gården är nedtecknad i Gästgivarssägnen som behnadlar händelser vid 1600-talets mitt. Gården var en av de större i byn. Jordbruk bedrevs fram till 1947, då de sista ägarna bebodde gården. Därefter har gården brukats av andra och bostadshuset har hyrts ut.

Gästgivars är en välbehållen gårdsmiljö, en typisk hälsingegård. Gården är en viktig del i en förhållandevis välbevarad bymiljö. Exteriört präglas den främst av 1800-talet...

Läs mer i eget fönster