Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, STAMPEN 20:2 GÖTEBORGS FD SPINNHUS, FD KVINNOFÄNGELSE OCH FD BARNHEM Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖTEBORGS FD SPINNHUS, FD KVINNOFÄNGELSE OCH FD BARNHEM (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Rättsväsende - Kriminalvårdsanstalt - Spinnhus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Barnhem

Hälso-, sjuk- och socialvård - Behandlingshem och vårdhem

STAMPEN 20:2

Historik

År 1698 utfärdades en stadga mot s k lösdriveri. I samband med detta föreslogs att ”arbetshus” eller ”spinn och rasphus” skulle inrättas i alla residensstäder. Spinnhusen uppfördes som ett slags tvångsarbetsanstalter där de intagna var lösdrivare av båda könen. År 1735 kom en förordning från Kungl. Maj:t om att upprätta en s k nationell rasp - och spinnhusfond. Spinnhusfonden upptogs från avgifter från överflödsvaror som te, kaffe, ostron, krogar m m.
År 1740 uppfördes spinnhuset samt en gårdsbyggnad vid Stampen efter ritningar av arkitekt Bengt Wilhelm Carlberg. Officiellt skulle spinnhusets arbetskraft vara till nytta för staden...

Läs mer i eget fönster