Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Varberg kn, HÄGARED 1:1 HÄGAREDS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄGAREDS GÅRD (inakt.)
Halland
Varberg

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Jordbruk - Bondgård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Jordbruk - Bondgård

HÄGARED 1:1

Historik

Hägareds gärd är belägen strax sydväst om Tvååkers samhälle.

Frälsehemmanet Hägared ingick 1652 i Drottning Kristinas donation till den holländske köpmannen Adrian Tripp. Gårdsnamnet dyker dock upp redan under 1200-talet som "Gamble haegt" i samband med gränsläggningen av Sorö klosters jordagods.

Sedan gården under mer än hundra år brukats av landbönder bosatte sig 1771 dåvarande ägaren Peter de Flon på gården. Enligt brandförsäkringshandlingarna uppfördes den nuvarande mangårdsbyggnadens bottenvåning 1816 av furu- och grantimmer. Byggnaden var rödfärgad och hade valmat tak, den övre delen halmtäckt och den nedre delen täckt med t...

Läs mer i eget fönster