Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, OPTAND 12:1 M.FL. OPTANDS KRIGSFLYGFÄLT Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OPTANDS KRIGSFLYGFÄLT (inakt.)
Jämtland
Östersund

Försvarsväsende - Flygflottilj

Försvarsväsende - Flygflottilj

OPTAND 12:1

OPTAND 12:2

Historik

I slutet av 1930-talet inleddes ett omfattande planeringsarbete inom den svenska försvarsmakten med syftet att skapa permanenta krigsflygfält runt om i Sverige. I juni 1939 beviljade riksdagen medel till anläggande av 20 krigsflygfält. Då hade ännu ingen lämplig plats i Jämtland pekats ut, men senare samma sommar besvarade chefen för F 4 på Frösön en förfrågan i ämnet från chefen för flygvapnet. Förslaget från F 4 gick ut på att krigsflygfält kunde ställas i ordning dels i Hallviken, 1,5 mil söder om Strömsund och dels i Optand, 1 mil sydost om Östersund. Andra världskriget bröt sedan ut och riksdagen beviljade medel till ytterligar...

Läs mer i eget fönster
År 1942 - 1942 Nyanläggning
Under sommaren 1942 påbörjades arbetet med att avverka skog och röja mark och under påföljande vinter och vår kunde, efter att ytterligare medel skjutits till, start- och landningsbanor iordningställas. I anslutning till fältet påbörjades också anläggandet av vägar, som skulle leda till uppställningsplatser med flygplansvärn, s.k. vallvärn. KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Jämtlands län, 2008-05-14, Dnr 432-10539-04
År 1943 - 1943 Teknisk installation - El
I början av 1943 planerades för ytterligare anordningar vid de krigsflygfält som var under uppbyggnad. Det beslutades bl.a. att matbaracker skulle uppföras vid åtta av flygfälten, däribland Optand. Vissa av fälten, bl.a. Optand, förseddes med elektricitet och några av ladvärnen med uppvärmningsanordningar. KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Jämtlands län, 2008-05-14, Dnr 432-10539-04