Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, GUDDARP 1:27 M.FL. RYTTARENS TORVSTRÖFABRIK Ny sökning Tillbaka till sökning

Inkörning av torv 2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RYTTARENS TORVSTRÖFABRIK (inakt.), RYTTARENS TORVSTRÖFABRIK (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Industri - Malm och mineral - Torvbrytning

Industri - Malm och mineral - Torvbrytning

Industri - Malm och mineral - Torvbrytning

Industri - Malm och mineral - Torvbrytning

YLLESTAD 8:15

YLLESTAD 8:4

GUDDARP 1:27

Historik

Anläggningen är grundad 1905-1906 av agronom Nils Hartelius och dess geografiska placering är intill stambanan mellan Falköping och Nässjö drygt 20 km söder om Falköping.

Placeringen var idealisk ur råvaru- och transportsynpunkt. Ett spår anlades ut på mossen för transport av torv in till fabriken. Ett mindre sågverk uppfördes vid maskinhuset för att i första hand såga träribb till emballeringen av balarna. Som bostäder till de många säsongsarbetarna uppfördes två baracker. 1909 var det 20 anställda på fabriken och under sommarperioden var det drygt 100 personer sysselsatta med bärgning av torv. På 1930-talet var man nära att ge u...

Läs mer i eget fönster