Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Helsingborg kn, BYTTAN 13 BENSINSTATIONEN I MÖRARP

 Anlaggning - Historik

Historik
Bensinstationen i Mörarp byggdes av Texaco-bolaget 1936—1937. Året därpå invigdes den av föreståndaren Carl Westberg. Strax efter byggdes stationen med verkstaden ut åt öster. På samma sätt som på andra stationer byttes enkelt mellan bensinbolagen på stationerna. Från att vara Texaco namnändrades det 1946 till Caltex till att åter bli Texaco 1967. Här drevs under en tid även taxiverksamhet. På 1970-talet slutade man att sälja bensin, och stora delar av inredningen i butiken togs bort. Kontoret och verkstaden lämnades däremot orörda. Föreståndare Carl Westberg fortsatte att ha stationen fram till 1981, då en sedan många år tillbaka anställd tog över stationen. Runt år 2000 tog Lennart Persson över stationen och renoverade den efter ett ursprungligt utseende. En del inredning och skyltar köptes in Och sattes upp efter tidigare utseende, och stationen användes under flera år för utställning av äldre mopeder. Idag används verkstaden för att reparera bilar och cyklar