Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, KUNGSLADUGÅRD 46:1 BROSTRÖMSKA STIFTELSEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Bostadshusen uppfördes 1924 efter ritningar av arkitekten Andrew Persson. Byggnaderna inrymmer drygt 100 lägenheter fördelade på ett- två- och tre rum o kök. I bottenplanet finns några lokaler för andra verksamheter. Lägenheterna var ursprungligen avsedda för anställda (samt deras änkor) inom sjöfarten, Göteborgs hamn, Göteborgs tullverk, eller inom järnvägar, post-telegraf- och kommunalförvaltning. Byggnaderna uppfördes i Broströmska stiftelsens regi genom en donation som arvingarna till Axel och Mathilda Broström instiftat som angav en tydlig social inriktning för bostadsbyggandet. Än idag finns det hyresgäster med anknytning till sjöfarten.
Byggnaderna infogades i en stadsplan för Kungsladugård som upprättats av Albert Lilienberg 1916. Planens utgångspunkt var de breda huvudgatorna Mariagatan-Älvsborgsgatan-Kungsladugårdsgatan. Utmed huvudgatorna förespråkade planen påkostade och monumentala bostadshus varav några få byggdes i tegel, däribland Broströmska stiftelsens byggnader.