Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kiruna kn, JUKKASJÄRVI BANDEL 100:1 ABISKO ÖSTRA STATION TRANSFORMATORHUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Folke Zettervall var chefsarkitekt vid Statens Järnvägars arkitektkontor under den tid då en stor del av de svenska järnvägarna elektrifierades. Övergången från ångdrift till elektricitet medförde att en helt ny typ av husbyggnader, s.k. transformator- och omformarestationer måste uppföras utefter järnvägarna. Zettervall varierade de nya byggnadernas arkitektoniska gestaltning och gav dem ofta en lika omsorgsfull behandling som stationshusen. Abisko östra hör till en av de mest säregna, han sammanförde där stationshus och transformatorstation i en enda byggnad. Sådana hus uppfördes i Abisko, Vassijaure och Torneträsk.

Stationshuset är en massiv tegelbyggnad med monumental karaktär. Det understryks ytterligare av transformatortornet som är dominerande och massivt med brutet tälttak. De stora takytorna och de stadiga tegelmurarna ger en variation men också harmonisk samverkan av volymerna i byggnaden. Taken ansluter till murarna utan språng, vilket är ett vanligt drag i Zettervalls arkitektur. Fönstren varierar i flera olika former och storlekar, grupperade parvis eller ensamma.

Byggnaden har betydande kulturhistoriska värden som exempel på en mycket ovanlig byggnadstyp inom stationsarkitekturen där transformatorstationen sammanbyggts med stationshuset. Till detta kommer arkitektoniska kvalitéer i den exteriöra utformningen. Byggnaden åskådliggör också den teknikhistoriska utvecklingen längs den tidigt elektrifierade Malmbanan.

KÄLLA: Beslut - Övergång till byggnadsminne, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2005-07-01, Dnr 432-5811-04