Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Katrineholm kn, GIMMERSTA 1:5 GRYTS GÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Gårdens historia har så vitt har kunnat beläggas aldrig varit föremål för någon omfattande forskning, varför det saknas sammanställningar över bland annat brukare och ägare. Gryt var kyrkoherdeboställe för Julita socken fram till 1550-talet då gården lades under Julita kungsgårds bruk. Gryt gård brukades i början av 1560-talet av en kronobonde, d v s en bonde som inte ägde den jord han brukade, utan arrenderade den av kronan (staten). I början av 1560-talet anvisades gårdenBäck, beläget några kilometer norrut, till prästgård som ersättare för Gryt. Ägoförhållandena för Gryts gård efter 1560-talet har inte fullständigt kunnat klarläggas. En möjlig historieskrivning är att gården brukades av bönder under Julita gård fram till slutet av 1670-talet. I samband arvsskiftet efter Julita gårds ägare Mathias Palbitzki (1623–1677)frånskildes Äs och Fogelstad från Julita gård. Fogelstad blev sätesgård för dennes dotter Charlotta Regina, gift med Erik Sjöblad. En teori är att Gryts gård då lades under det nya säteriet.