Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Älvdalen kn, ÄLVDALENS KYRKBY 44:1 ÄLVDALENS TINGSHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
Tingshuset uppfördes 1912-13 efter ritningar av arkitekten Edward Dahlbäck. Den inre gestaltningen och färgsättningen tillskrivs Gustav Ankarcrona, men det är möjligt att han endast varit rådgivande. Byggnaden uppfördes som ett samordnat kommunal och tingshus för Älvdalens kommun, som då endast omfattade Älvdalens socken, och för Älvdalens tingslag i Ovansiljans domsaga. Huset planerades för att ersätta den gamla sockenstugan med samma funktioner. Planeringen för en ny byggnad hade då pågått sedan 1884. Behovet av större lokaler föranleddes av utökade kommunala uppgifter och ändringar i domsagans organisation.
Funktionen som tingshus upphörde 1973 då tingslagets uppgifter överflyttades till Mora. Byggnaden har därefter fungerat som kommunalt bibliotek och hyst diverse kommunala kontor. Ändrar och över tid varierande kontorsanvändning har inneburit ombyggnader i byggnadens sidoordnade delar. Den huvudsakliga rumsindelningen är dock intakt och äldre detaljer som dörrar med omfattningar och listverk finns kvar på många ställen i huset.