Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kristianstad kn, BLÅHERREMÖLLA 1:2 KVARNANLÄGGNINGEN BLÅHERREMÖLLA

 Anlaggning - Historik

Historik
Blåherremölla är en välbevarad kvarnmiljö i Maglehems socken, Kristianstads kommun. Kvarnen är en vattenkvarn av typen hjulkvarn med bröstfallshjul. En kvarn kan beläggas från 1600-talets första del. Namnet och platsens förutsättningar tyder på att detta är en kvarnplats som går långt tillbaka i tiden. Från 1700-talet fram till 1944 tillhörde Blåherremölla Torups gods och familjen Piper. Det var en arrendekvarn som fungerade som tullkvarn. Hit kunde man komma och få malt mot tull (ersättning). Man betalade in natura med säd från de inlämnade säckarna. Mjölnaren skulle även betala kvarnskatt till kronan för sin verksamhet.

Under två perioder vet vi att mjölnaren i denna kvarn har varit kvinna. Båda hette Hanna och var verksamma på 1800-talet. Den första var bara verksam något enstaka år. Orsaken var att hennes man dog 1824 och ingen av pojkarna var ännu tillräckligt stora för att driva kvarnen. Den andra Hanna drev kvarnen av samma orsak från och med år 1882 och mer än 15 år framåt.