Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ludvika kn, ODEN 4 LUDVIKA TINGSRÄTT

 Anlaggning - Historik

Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - I början av 1900-talet bildades Västbergslags domsaga som bestod av tingslagen Grangärde, Norrbärke och Söderbärke.

Grangärde tingslag hade tidigare haft sin tingsplats i Grangärde där sockenstugan också hade använts av häradsrätten, men man hade också hållit ting på andra platser, till exempel i Ludvika och på omkringliggande gästgiverier (Larsson, 1958, s. 102ff.).

Norrbärke tingslag hade sitt tingsställe i Smedjebacken. Det fanns ett äldre tingshus på platsen, men det saknas uppgifter om när det byggdes eller var det stod. 1863 flyttades tingen till sockenstugan (Forssell, 1987, s. 111).

Söderbärke tingslag tingshus låg vid kyrkan i Söderbärke. Huset var förfallet på 1880-talet och tingsförhandlingarna flyttades då till Söderbärke kyrkskola (Forssell, 1987, s. 111).

När tingslagen slogs samman 1907 enades man om en gemensam tingsplats i Ludvika, som vuxit fram som en ny centralort för bygden och som dessutom var en stor järnvägsknut. I samband med sammanslagningen uppfördes ett nytt tingshus. Byggnadsarbetet påbörjades 1905, och invigningen ägde rum i januari 1907. Tingshus placerades vid Storgatan, framför ett äldre häkte och en sockenstuga. På tingshustomten hade det tidigare funnits en gruva där man bröt svartmalm men gruvverksamheten var nedlagd sedan 1897.(Håkansson, 1991, s. 38-41).

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av tingshuset, se byggnad - under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-11-18, Larsson, Algot: "Grängesberg - Grangärde. En hembygdskrönika", Lindesberg 1958, Forssell, Helge: "Bärkebygden. Del II. Från 1850 till 1970-talets början", Malung 1987, Håkansson, Nils Göte: "Ludvika-krönika 5. Kända byggnader", Borlänge 1991