Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sollentuna kn, TRANSPORTEN 2 SOLLENTUNA RÄTTCENTRUM

 Anlaggning - Historik

Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Sollentuna tingsrätt ligger vid pendeltågsstationen i centrum av samhället. De direkta omgivningarna är glest bebyggda med ett fåtal höghus som reser sig på behörigt avstånd från tiovåningshuset där tingsrätten huserar. Byggnaden uppfördes 1980-1981, i första hand som en följd av judiciella förändringar. Tingsrätten delar lokalerna med bland annat Norrortspolisen.

1977 skedde omfattande judiciella förändringar som berörde flera av domsagorna inom Stockholms län. Stockholms läns västra tingsrätt och Sollentuna och Färentuna tingsrätt upplöstes, och i dess ställe bildades bland annat Sollentuna tingsrätt. Den nya tingsrättens domsaga omfattade Sigtuna, Sollentuna och Upplands-Väsby kommuner. Sollentuna kommun hade tidigare legat under Sollentuna och Färentuna tingsrätts domsaga. Till att börja med låg den nybildade Sollentuna domsagas tingsställe i Haga, och tingsrätten inrymdes i Sollentuna och Färentuna tingsrätts tingshus. Men tingsstället flyttades den 16 mars 1982 till Sollentuna (SFS 1975:1284, SFS 1981:104). I Sollentuna tingsrätts domkrets ingår idag Sigtuna, Sollentuna och Upplands-Väsby kommuner (SFS 1982:996. Jfr SFS 1995:496).

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av tingshuset, se byggnad - under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1999-05-01, SFS 1975:1284, SFS 1981:104, SFS 1982:996. Jfr SFS 1995:496