Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Luleå kn, FORSNÄS 1:25 FORSNÄS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Forsnäs-kapellet var det första bygget i de s.k. "kapell-projektet" i Råneå socken.

Kyrkan har en stomme av cementsten. Planen är rektangulär med en församlingsdel utbyggd i vinkel, skild från kyrkan genom en vikvägg. Det branta sadeltaket är täckt med singel och försett med spira. Fasaderna är vitputsade. Entrén markeras av en stram portalomfattning. Kyrkan har en fristående klockbock.

Kyrkorummet har klöverbladsvälvt tak. Väggarna är vitputsade, taket är klätt med träpanel. Salen har en bänkinredning med öppna kvarter samt trägolv.

Altarmålningen är utförd av Marianne Nordström.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998