Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Öckerö kn, KALVEN 1:3 VALEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Kalvsund var tidigare centrum för sillhandel samt tull- och lotsstation. Här fanns även ångbåtsstation. Bostadsbebyggelsen var samlad till sluttningen längs den östra stranden i anslutning till de olika lastbryggorna. Samtliga hus vände sig mot sundet. På berget var stångmärket den enda byggnaden.
Stångmärket Valen är beläget på Kalvsunds högsta punkt 31 meter över havet. Dess nedre del är formad som en båk, klädd med rödmålad panel som kröns av ett järnkors. Valen mäter 14,8 meters höjd. Valen benämns ibland som båk med har, bl a av Svenska fyrsällskapet, definierats som stångmärke. Kalvsund i Göteborgs norra skärgård omnämns i en holländsk sjöbok från 1532. På platsen fanns under medeltid troligen ett stenkummel eller s k varde som finns dokumenterat år 1748.
Det fanns tidigare en trappa inuti Valen som ledde till små gluggar där lots och tull kunde se ut över havet. Under stångmärket fanns en kompassros med årtalet 1684 inhuggen i berget. Kompassrosen är skyddad som fast fornlämning (RAÄ 90, Öckerö kommun). Sjömärket och kompassrosen visar på platsens kontinuitet och farledens betydelse.
Sjömärket Valen är av typen stångmärke. Namnet "Valen" är belagt sedan långt tillbaka i tid innan stångmärket restes år 1829. Beteckningen "Vale" härstammar från det kummel (varde) som tidigare fanns på platsen.
Valen tillhör i sin nuvarande form den typ av sjömärken som uppfördes utmed kusten i början av 1800-talet. Bredvid stångmärket uppfördes 1923 ett stormvarningsställ som var i bruk fram till 1950-talet. Bredvid detta fanns även en bod där signalerna förvarades då ett telegram från väderlekstjänsten via telegrafstationen nådde platsen. Med hjälp av signalerna varnade man för t.ex. kuling eller storm. Detta upphörde i samband med radions genombrott.
Källa: Beslut - Byggnadsminnesförklaring av sjömärket "Valen" på Kalvsund. Länsstyrelsen Västra Götaland, 2006-11-14. Dnr 432-61759-2002