Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, HELSINGFORS 2 AKALLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Expeditions- och församlingslokalerna bildar två flyglar till det mellanliggande, kvadratiska kyrkorummet. En pergola sluter gården som rymmer ett kryssformat kors med artificiell klockringning i högtalare. Entrén vänder sig mot ett gångstråk på norrsidan och kyrkorummet har sina dörrar mot den glasade passagen förbi gården i öster. Församlingssalen ansluter mor en öppning i sydväggen. Kyrkorummet har väggar av fasadtegel liksom exteriören. De höga, korslagda takbalkarna bildar kvadratiska kassetter med fanerytor som utfackningar. De yttersta facken är öppna med ett genomgående fönsterband på muravjämningen som ger överljus. Inredningen är av furu i naturfärg. Orgelns pipor är samlade i ett högtsittande väggskåp. Ett enkelt träkors är enda altarprydnad.
KÄLLA: Illerstad Lennart, Nya svenska kyrkor, del 1 Svealand, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1990. ISBN: 91-7192-781-6