Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, ÖJA BURGE 1:8 FALUDDENS FYRPLATS

 Anlaggning - Historik

Historik
År 1859 genomfördes undersökningar på Faludden, beläget på Gotlands sydöstra kust, för anläggande av två fyrar. Med två fyrar ville man undvika sammanblandningen för de sjöfarande med Östergarns och Hoburgs fyrar. Planerna ändrades dock 1867 och istället uppfördes ett tiokantigt, rödmålat fyrtorn av järn, cirka elva meter högt, med en tredje ordningens linsapparat och tillhörande lanternin. Den ritades av A.T. Gellerstedt och tändes hösten 1867.
1873 - Uppsattes två signalkanoner med lavetter, kanonplan och kruthus.
1885 - Utbyttes rovoljelampan mot en fotogenlampa.
1886 - Uppsattes en ny backladdningskanon av Engströms konstruktion. Dessutom anlades en ny brunn.
1907 - Installerades luxljus och en intermittensapparat.
1914 - Byggdes ett nytt maskinhus där det följande år installerades en mistlur för komprimerad luft.
1940 - Ersattes mistsirenen med en tyfon.
1946 - Elektrifierades fyren, mistsignalstationen och bostäderna.
1965 - Automatiserades fyren, varefter fyrplatsen avbemannades. Fyren manövrerades istället från Hoburg.

KÄLLA: Thunman, Dan. Sveriges fyrplatser - en bebyggelsehistorisk dokumentation av f.d. bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid. Sjöfartsverket, Riksantikvarieämbetet, (Norrköping: Sjöfartsverkets tryckeri) 2000. ISBN: 91-86502-19-0