Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åmål kn, GUSTAVSBERG 3:2 TYDJE KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Det finns uppgifter om åtminstone tre träkyrkor i Tydje. En skall ha blivit nedbränd av danskar och norrmän på 1600-talet, varefter en ny kyrka byggdes upp. I början på 1750-talet var denna kyrka i så dåligt skick att den ersattes av en ny, invigd 1754. Kyrkbygget leddes av löjtnanten vid Tössbo kompani och indelningsinnehavaren av Tydje Stom, Johan Ernst Kosbodt samt förre fältväbeln och karolinen Olof Silfwertelning (gästgivare i Torpane, ca en km norr om kyrkan). Åren 1812- 48 brukades denna kyrka gemensamt för socknarna Tösse och Tydje. Sista gudstjänsten hölls den 29 oktober 1848 och året därpå revs Tydje kyrka.

Anläggningen består idag av kyrkogården, ett gravkapell från 1955 och en klockstapel från 1951.