Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sorsele kn, BERGNÄS 1:17 BERGNÄS KÅTAKYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Bergnäs kåtakyrka är placerad på en höjd, omgiven av gran och björk.
Kapellet är byggt i trä och har en sexkantig plan, yta 24 m2, samt valmtak. Genom att takets hörnlister är utdragna till marken får byggnaden ett kåtaliknande utseende. Fasaderna täcks av träpanel, taket av spån. En gavelfronton med korsförsedd takryttare kröner entrén. Kyrkan har en fribärande klockbock.
Kyrkorummets väggar är klädda med obehandlad träpanel. Takets mittpunkt består av ett hexagonalt fönster som ger rummet dagsljus. Golvet är av trä. Bänkinredning saknas.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.