Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Olofström kn, ALLTIDHULT 1:42 ALLTIDHULTS SKOLA

 Anlaggning - Historik

Historik
ALLTIDHULT - Alltidhults skola ligger i Alltidhults by i Blekinge västra skogsbygd, i Jämshögs socken i Olofströms kommun. Byn ligger på den gamla landremsan mellan sjöarna Halen och Raslången. Ett tiotal hus ligger strödda i det steninga men natursköna landskapet av löv- och barrskogar brutna av sjöarnas vattenspeglar och steniga hagar inhägnade av stengärdesgårdar.
HISTORIK - 1842 antogs en folkskolestadga som föreskrev en obligatorisk folkskola. Folkskolestadgan fick ett stort genomslag och antalet skolor ökade från 5 till 15 skolor på mindre än 15 år. Skolutbildningen i Jämshög var indelad i tre kurser på vardera två år. I byn Alltidhult anordnades en skola på byns allmänning 1844. Skollokalen utgjordes av ett torp som flyttades från sluttningen mitt emot allmänningen. 1877 byggdes skolan till med en riktig skolsal. De tidigare lokalerna i det gamla torpet blev lärarbostad med tre rum och kök vilket ansågs vara en mycket förnämlig bostad med tidens mått.
Under 1880-talet nådde elevantalet i Alltidhults skola sin kulmen med över 50 barn. Därefter sjönk barnantalet till 20-30 vid sekelskiftet 1900 då flera av barnen började gå i skola i Jämshög. 1943 fanns endast en elev kvar och skolan stängdes. Idag ägs och förvaltas byggnaden av Alltidhults intresseförening och används som samlingslokal för bygden.
Två kända författare har anknytning till Alltidhult och skolan. Sven-Edvin Salje anses vara den svenska bonderomanens förnyare och fyra av hans böcker har filmats. Han skrev romaner med motiv hämtade från bygden och Alltidhult. Salje mötte sin blivande hustru när hon arbetade som lärarinna i skolan och Salje lär ha tillbringat många skrivande stunder i lärarbostaden.
Författaren och nobelpristagaren Harry Martinsson gick i Alltidhults skola 1913-14 när han som sockenbarn var inhyst på gård i byn. I den självbiografiska romanen "Nässlorna blommar" beskriver han bl a sin tid i Alltidhult och han har även skivit dikten "Alltidhult"

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Blekinge län, 2005-11-01, Dnr 432-3122-01