Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, KLOCKAREBOLET 1:2 M.FL. ALFSHÖGS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995
ALFSHÖG
BEFOLKNINGSTAL
1805: 306
1900: 636
1995: 710

FÖRSAMLINGSHISTORIK
Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING
Kyrkan ligger tämligen högt på ett impediment, mitt i det öppna odlingslandskapet med enstaka bebyggelse i närheten. Kyrkan är belägen på Klockarbolets mark med församlingshemmet direkt i nordost och själva klockargården en bit (200 m) norr om kyrkan. Kyrkan ligger nära gränsen mot Vessige sn, sockengränsen går i Ätran omkring en kilometer i öster. Socknen är relativt liten och består till största delen av öppna odlingsmarker i Ätrans dalgång. Alfshög ingår i Ätradalens riksintresseområde (se Abild sn).

RASERAD KYRKA / RUIN
I: Stenkyrka med romansk planform bestående av ett rektangulärt långhus med smalare absidförsett kor. I stället för ett äldre murat vapenhus i söder uppfördes i mitten av 1800-talet ett vapenhus i trä framför västingången. Äldre murade valv, troligen av medeltida datum, ersattes 1761 med ett målat innertak av trä. Kyrkan hade en fristående klockstapel av trä. Byggnaden revs 1901 i samband med ny kyrka uppfördes, sannolikt på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING
II: Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1901-03 efter ritningar av arkitekterna Adrian Crispin Peterson och Carl Crispin. Kyrkan, som är orienterad i nord-sydlig riktning, består av ett rektangulärt långhus med ett torn i söder och ett smalare polygonalt avslutat korparti i norr med en vidbyggd sakristia.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR
Oputsad murverkskyrka i nygotisk stil. Långhuset har spetsbågiga trefönstergrupper med omfattningar i gult tegel, och koret har höga spetsbågiga fönster. Långhuset täcks av ett sadeltak och tornet har en hög, spetsig spira. Kyrkans fasad artikuleras med strävpelare. Huvudingång genom tornets bottenvåning. Kor och långhus åtskiljs genom en spetsbågig triumfbåge. Efter en åskbrand 1931 genomfördes en omfattande restaurering, då bland annat invändig dekormålning avlägsnades och interiören fick sitt nuvarande ljusa utseende. Äldre inventarier som altaruppsats, predikstol och dopfunt av trä utgör accenter i kyrkorummet.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.