Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ljungby kn, GERTRUD 25 KV GERTRUDE 25

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaderna på fastigheten Gertrud 25 tillhör den verkligt genuina bebyggelsen i Ljungby.
Huvudbyggnaden, vid Kungsgatan är ritad och uppförd 1904 av ljungbyprofilen Elof Ljungberg, som var verksam som byggare och målarmäster i Ljungby under en följd av år i början av 1900-talet. Det mindre av husen är äldre och fungerade som familjens bostadshus medan det större huset byggdes. Detta hus användes senare framförallt som tvättstuga.
Huset vid Kungsgatan är ett bra exempel på Elof Ljungbergs byggnadsstil, som i början av seklet var byggda i en blommande sekelskiftesarkitektur och senare övergick i 20-talsklassicism och funktionalism. Exempel på byggnader i den senare arkitekturen, av Elof Ljungbergs hand, finns i centrala Ljungby.
Byggnaderna, med omgivande trädgårdsmiljö, är av kulturhistoriskt intresse genom sin tidstypiska byggnadsstil och genom anknytningen till ljungbyprofilen Elof Ljungberg och hans familj som under minst ett sekel satt sin prägel på Ljungbys bebyggelse.
I närmiljön ligger Ljungbergmuseet och andra byggnader, som visar en intressant utveckling av senare tiders arkitektur utförda av familjen Ljungberg.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2005-06-07, Dnr 432-7212-04